vader/moeder > mensen die u kent van > kinderdagopvang 

Veel ouders willen graag geschikte dagopvang voor hun kind, zodat ze ook hun handen vrij kunnen maken om hun eigen werk te blijven doen of om even bij te tanken van de intensieve zorg. Hierna vindt u wat tips bij het zoeken naar een geschikte opvang.

  • Reguliere kinderdagopvang is niet ingesteld op kinderen die extra zorg nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen daar niet welkom zijn. Veel zal afhangen van de mogelijkheden van de opvang en de bereidheid om met u mee te denken. In sommige gemeenten zijn er speciale projecten waarbij de reguliere kinderdagopvang wordt ondersteund door zorgprofessionals (een goed voor beeld is het project Passende Opvang in de regio Nijmegen). Laat u in uw regio informeren. Vraag ook na welke zorgprofessional u kan ondersteunen bij een plaatsingsverzoek.

  • Er zijn regionale zorginstellingen met speciale opvang voor kinderen met een zorgvraag, de zogenaamde kinderdagcentra. U kunt uw arts, verpleegkundige of medisch maatschappelijk werker vragen naar een centrum dat aansluit bij de mogelijkheden van uw kind.

  • In sommige revalidatiecentra is er een speciale dagbehandeling voor peuters. Peuters draaien dan één of twee dagdelen in een peutergroep en worden tussentijds behandeld door verschillende professionals (denk aan: de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthopedagoog/psycholoog). Als u denkt dat dit misschien past bij uw kind, bespreek dit dan met de arts van uw kind.