vader/moeder > mensen die u kent van > geloof/kerk

Uw kind is ernstig ziek. Dat is onverdraaglijk. Toch is het zo. Dat roept heel veel op. Vragen naar het waarom? Waarom hij of zij; waarom u? Er zijn mensen die actief gaan zoeken naar oorzaken. Denken dat zij ergens voor gestraft worden. We willen ‘begrijpen’. Weten wat de oorzaak is. Maar wat je ook bedenkt, een ‘antwoord’ maakt het zelden makkelijker om te accepteren. Het kan helpen om niet te denken: Wat is de zin van dit gebeuren, maar wat is de zin in dit alles? Wat heeft nu betekenis, wat is nu zinvol om te doen?

  • Er zijn voor je kind, dat is waar het om draait. Dat betekent niet dat u geen moment van zijn of haar zijde kunt wijken. Integendeel, het gaat om afstemmen op wat uw kind goed doet, wat helpt. Wat hem of haar goed doet, is ook goed voor u.

  • Zoals uw kind moet uitvinden wat kracht geeft, zo is het ook voor u. U bent zo verbonden. Veel ouders vinden die kracht door naar de levensvreugde van hun kind te kijken. Waar krijgt u kracht van om het vol te houden en om toch van het leven te kunnen genieten?

  • Als het u goed doet om te praten, zoek dan iemand die u kan horen. Dit kan lucht geven aan uw boosheid en gevoel van zinloosheid. En ook aan hoe u voelt dat het bestaan niet meer veilig en beschermd is. Praat met iemand die naar uw verhaal wil luisteren, puur zoals u het voelt en zonder hierin een mening of advies te hebben. Uw klacht mag, nee, moet gehoord worden.

  • Misschien verlangt u nu naar God, misschien voelt u zich juist vervreemd van God. Alles gaat een beetje schuiven. U kunt daarover praten met  iemand van uw moskee, kerk, iemand uit uw geloofsgemeenschap. Dat kan ook  met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Daarvoor is het niet nodig om een godsdienstige overtuiging te hebben.

  • Kracht aanboren kan op veel manieren en is heel persoonlijk. Ga zelf actief op zoek. In muziek, in de natuur, in mooie boeken of films. Wat de diepere laag in het leven is, wordt vaak niet in woorden gevonden maar in andere dingen zoals kunst. Wat in je leeft, waar je bron van kracht ligt; dat kan geuit worden in mooie dingen maken. Geef die inspiratie door.