vader/moeder > mensen die u kent van > BSO

Als uw kind gebruik maakt van een reguliere buitenschoolse opvang, is het van belang hen goed te informeren over wat er met uw kind aan de hand is. Hierna vindt u enkele tips die handig kunnen zijn hierbij. 

  • Reguliere instellingen die buitenschoolse opvang aanbieden zijn niet ingesteld op kinderen met extra zorgvragen. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen daar niet welkom zijn. Veel zal afhangen van de mogelijkheden van de opvang en de bereidheid om met u mee te denken. Het is belangrijk om open te zijn over de aandoening van uw kind, en vervolgens te bespreken wat dit voor de buitenschoolse opvang betekent. Maak het concreet, zo is het voor de opvangorganisatie beter in te schatten wat de opvang van hen vraagt.

  • Ging uw kind al naar een reguliere buitenschoolse opvang voordat het ziek werd? Dan is het voor de groepsleiding van belang om te weten wat er met uw kind aan de hand is en waar zij rekening mee moeten houden. Ook informatie over broers en zussen op de BSO is voor hen van belang.

  • Omdat de bezetting van de groepsleiding (pedagogisch medewerkers) vaker wisselt dan op school, is het handig om de informatie op papier mee te geven. Eventuele leefregels of afspraken bij calamiteiten liefst op een apart blad meegeven, zodat die op een centrale plek kunnen worden opgehangen.

  • Het kan voor u praktisch zijn om uw kinderen bij elkaar in een BSO-groep te plaatsen. Maar voor uw  kinderen is het misschien wel prettiger om tijdens BSO-uren juist niet bij elkaar te zitten. Zo krijgt uw zieke kind meer kans om samen te spelen met andere kinderen. Bovendien geeft het broers en zussen meer ruimte om ook zelf te kiezen met wie ze willen spelen. Broers en zussen willen nogal eens erg beschermend zijn en zich verantwoordelijk voelen voor hun zieke broer of zus. Dat voorkomt u door ze apart te plaatsen.  Kies wat het beste past in uw situatie.