vader/moeder > mensen die bij u horen > vrienden, buren

Er zijn allerlei mensen in uw directe omgeving die een rol vervullen in het leven van uw gezin: uw vrienden, de vrienden van uw kind(eren), de oppas, de buren, kennissen en collega’s. Zij zien u misschien zelfs vaker dan uw directe familie. Hierna vindt u enkele tips om hen te betrekken bij uw gezin, op een manier die bij u past.

  • Uw omgeving wil graag weten hoe het met uw kind is, of er nieuws is en hoe het met u gaat. Veel ouders worstelen ermee dat ze graag iedereen de kans willen geven om gewoon te bellen of even binnen te lopen, maar hier eigenlijk vaak de energie niet voor hebben. Het kan zomaar gebeuren dat u op een dag vier keer hetzelfde verhaal moet vertellen. Misschien is dat voor u niet vervelend. Vaak vinden kinderen het wel vaak belastend dat u daardoor weer in gesprek bent met iemand anders of er weer gebeld wordt tijdens het eten. U kunt ervoor kiezen om informatie over uw kind via een weblog, Facebook of Twitter te delen met anderen. Dit heeft als voordeel dat iedereen dezelfde informatie krijgt en op hetzelfde moment. Daarnaast kunnen mensen via dezelfde manier reageren en kunt u de reacties lezen wanneer het u uitkomt.

  • ‘Als ik ergens mee kan helpen, laat maar weten.’ Herkent u die uitspraak? Mensen in de omgeving bieden vaak hun hulp aan, maar weten niet altijd wat ze kunnen doen. Ze laten het initiatief dan aan u. Het is misschien niet altijd gemakkelijk om hulp aan te nemen of te vragen. Wellicht helpt het om te bedenken dat u hiermee uw omgeving ook de kans geeft om iets te kunnen doen. Mensen in de omgeving voelen zich vaak machteloos. Praktische hulp kan al fijn zijn. Mensen die de strijkwas een keer meenemen, het gras maaien, uw kind naar de sportclub brengen, eten maken, de boodschappen doen, u en uw kind naar het ziekenhuis brengen en halen, helpen met het huiswerk van uw kind(eren). Er zijn ook altijd mensen die zo dichtbij staan dat ze ook kunnen helpen met de verzorging thuis of oppassen op uw kind(eren).

  • Veel ouders merken dat wanneer er een tijd lang geen nieuws is, de omgeving snel de conclusie trekt dat het ‘goed’ gaat (‘geen nieuws, goed nieuws’). Dan kan de aandacht en de hulp verslappen, terwijl dat voor uw gezin juist heel anders kan zijn. Laat ook in rustige tijden even iets van uw gezin horen. Dan blijft de omgeving meer betrokken.

  • Voor veel ouders is het prettig om een vaste oppas te hebben voor de momenten dat ze er zelf niet kunnen zijn. Voor de kinderen is het prettig als er zoveel mogelijk vaste personen in het gezin zijn als (één van) de ouders niet thuis kan zijn. Een oppas moet een vertrouwd persoon kunnen zijn voor uw zieke kind en ook voor uw andere kinderen.

  • Uw zieke kind wordt vaak overladen met post en cadeautjes. Vertel dat het voor uw andere kinderen ook fijn is als ze eens een kaartje krijgen of even in het zonnetje worden gezet.