vader/moeder > mensen die bij u horen > uw (schoon)familie

Naast (schoon)ouders zijn vaak ook uw broers en zussen degenen die het dichtst betrokken zijn bij uw gezin. Ook al wonen ze misschien niet in de buurt en kunnen ze niet direct inspringen om te helpen, toch willen ze graag iets betekenen. Hier vindt u enkele tips die u kunnen helpen om dit op een goede manier te doen.

  • Directe familie vraagt vaak om zoveel mogelijk op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws over uw kind. Om te voorkomen dat u daardoor veel en lang aan de telefoon bezig bent, kunt u ook een groep aanmaken in WhatsApp (of een andere berichtenservice). Zo kunt u dezelfde informatie in één keer naar iedereen sturen op het moment dat het u uitkomt. Natuurlijk kunt u ook een Facebookpagina aanmaken of een weblog maken. De ervaring leert dat de directe familie toch iets meer voorinformatie heeft (bijv. wanneer u een uitslag van een onderzoek krijgt), waardoor ze toch graag al iets weten voordat u uw Facebookpagina heeft bijgewerkt.

  • Als u zich zorgen maakt over uw (schoon)ouders, vraag broers en zussen dan of zij er voor uw (schoon)ouders kunnen zijn als die het moeilijk hebben. U kunt niet alle zorgen op uw schouders nemen.

  • Ook voor broers en zussen geldt dat zij graag iets willen betekenen, ook al zitten ze ver weg. Misschien kunnen ze uw andere kinderen een keer opvangen of meenemen voor een dagje uit. Of vraag ze om bijv. een geschikte (aangepaste) vakantiebestemming voor u te zoeken, zodat u hier minder energie aan kwijt bent. Ook vanaf een afstand kan er vaak geholpen worden. U moet hierin wel vaak zelf het voortouw nemen.