vader/moeder > uw gezin > uw partner

Er is geen ouderpaar waarbij beide partners op dezelfde manier omgaan met een ziek kind in hun gezin. In een relatie merken de meeste ouders dat hun partner de impact van de ziekte op een andere manier beleeft. Dat is niet vreemd, geen twee mensen zijn hetzelfde. Hierna vindt u wat aandachtspunten die u wellicht kunnen helpen om ervoor te zorgen dat u het samen kunt delen en samen kunt blijven werken.

  • Verwacht niet van elkaar dat u dezelfde gevoelens hebt op hetzelfde moment. Op het moment dat u het gevoel hebt dat het allemaal wel goed zal komen, kan uw partner juist het tegenovergestelde voelen. Dit is een normaal proces, maar het loopt bijna nooit precies hetzelfde bij een ander. Dit hoeft ook niet. Zolang u maar aan elkaar kunt blijven vertellen wat er in u omgaat. Blijf ook luisteren naar de ander, hoe ver zijn/haar gevoel ook afstaat van uw eigen gevoel.

  • Hoe gaat u om met de situatie dat uw kind ziek is? Praat u er graag over met anderen of juist niet? Geeft het u houvast om vooral voor uw kind te zorgen of om zaken te regelen omtrent de verzorging? En wat doet uw partner om er het beste van te maken? De een haalt vooral voldoening uit het verzorgen, de ander misschien meer uit het regelen van allerlei zaken. Geef elkaar de ruimte om op een eigen manier met de situatie om te gaan. Benut elkaars sterke punten.

  • Bespreek gevoelens en zorgen met elkaar. Ga er niet zomaar vanuit dat uw partner uw gedachten kan lezen.

  • Het komt vaker voor dat partners hun gevoelens op een negatieve manier afreageren op elkaar. Omdat je als partner zo dicht bij de ander staat, is dat een begrijpelijke reactie. Als u het lastig vindt om die klappen steeds op te vangen, bespreek dit dan met elkaar. Vaak is de ander zich minder bewust van het effect dat het op u heeft. Blijf hierover met elkaar praten.

  • Door de zorg voor uw zieke kind en het draaiende houden van het gezin verliezen partners elkaar soms (een tijd) uit het oog. Neem bewust tijd voor elkaar, al zijn het maar korte momenten. Om goed voor uw kind te kunnen zorgen en met uw gezin toch zoveel mogelijk te kunnen genieten is het belangrijk dat u ook momenten samen bent als partners, niet alleen als ouders van… Mogelijk is er hulp van buitenaf nodig om dit te organiseren. Laat dit u niet weerhouden om samen iets te gaan doen, of dat nu uit eten is of samen een lange wandeling maken. Misschien kunt u een vaste oppas vinden of een groepje mensen die u kunt vragen als oppas. Of schakel een kinderthuiszorgorganisatie in die u kan ontlasten op tijden dat u met uw partner samen iets gaat doen.

  • Hebt u behoefte om ook met anderen of met een hulpverlener te praten over uw gevoelens en zorgen, bespreek dit dan met uw partner. Misschien wilt u uw partner niet extra belasten en voelt het prettiger om dit met iemand te doen die wat meer op afstand staat. Het helpt om dit dan te benoemen.